Rabbit meat

Rabbit meat

Rabbit meat

खरायोको मासु White Organic meat हो |खरायोको मासुमा प्रसस्त प्रोटिन,क्यालसियम, फसफोरस, ओमेगा-३ र फ्याटि एसिड पाइने | (Rich in protien, calcium, phosphorous, omega-3 and fatty acid)Fat cholrsterol, calorie कम भएको स्वस्थकर मासु |(Low fat, cholesterol and less calorie)Soft, tender, juicy and tasty meat.Daibetese,BP heart patient,बाथ, हाड, नशा, जोर्नि, युरिक एसिड, दम रोगिका लागि लाभदायक मासु |

 

 


Order Now Rabbit meat