खरायो नेपाल / Rabbit Nepal

स्वस्थकर तथा एकदमै न्यून पुजिँ लागतबाट शहरमा पनि गर्न सकिने गाउँमा पनि गर्न सकिने खरायो पालन व्यवसाय  मुख्यत : बजारको चुनौतिले गर्दा हालसम्म स्थापित उधोगको रुप लिन नसकनुको परिप्रेक्ष्यमा बजारिकरण, उत्पादन तथा बिचौलिया जस्ता चुनौतिहरुसमानान्तर एकै पटक समाधान हुनेगरि बारा माइक्रो साकोस, रौवाहि, बारा तथा RABBIT NEPAL द्वारा प्रस्ताबित "एक ठाउ एक खरायो सहकारि अभियान" मार्फत जिल्ला जिल्लामा खरायो समुह हुदै खरायो सहकारि र खरायो सहकारि"अन्तरगत" खरायो संकलन केन्द्र सन्चालन गर्दै जाने गरि बजारिकरण, उत्पादन तथा बिचौलिया जस्ता चुनौति सामाधान गर्दै दुग्ध सहकारि र दुग्ध संकलन केन्द्र मोडेलमा नेपालमा खरायो उधोग स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वासका साथ बारा माइक्रो साकोसद्वारा प्रस्ताबित एक ठाउ एक खरायो सहकारि अभियान मार्फतखरायो पाल्न सबैलाई आव्हान गर्दछौ |

हेाटेलकेा डिस वासर देखी बेार्डिङकेा प्रिन्सिपल तथा " राषट्रीय शिक्षा सम्मान " तथा "राषट्रीय एग्रेा एवार्ड " पुरस्कारबाट सम्मानित" हुदै खरायेा किसान , सामाजिक उद्यमशिलता ( Social Entrepreneur ) सम्म !

खरायेा क्याफे ,खरायेा टावर हुदै KG Group केा Founder CEO सम्म , Green Birthday हुदै One Forest One District ( Green Project ) सम्म !

खरायेा अभियानलाइ साथ दिने यम बराल , डा.माहाबीर पुन देखी माहानायक राजेश हमाल सम्म !!!

कृपया येा भिडियेा हेर्नुहेाला   -    https://www.youtube.com/watch?v=OcM5EOvL3gA