खरायो टि.भि. / Rabbit TV

खरायो परामर्श / Rabbit Training

हेाटेलकेा डिस क्लिनर( Dish Cleaner ) देखी बेार्डिङकेा प्रिन्सिपल (Principal ) तथा "राषट्रीय शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मानित" ( National Education Award Winner ) हुदै खरायेा किसान , सामाजिक उद्यमशिलता ( Social Entrepreneur ) सम्म !! Documentary @ New24 TV

खरायो नेपाल / Rabbit Nepal

स्वस्थकर तथा एकदमै न्यून पुजिँ लागतबाट शहरमा पनि गर्न सकिने गाउँमा पनि गर्न सकिने खरायो पालन व्यवसाय  मुख्यत : बजारको चुनौतिले गर्दा हालसम्म स्थापित उधोगको रुप लिन नसकनुको परिप्रेक्ष्यमा बजारिकरण, उत्पादन तथा बिचौलिया जस्ता चुनौतिहरुसमानान्तर एकै पटक समाधान हुनेगरि बारा माइक्रो साकोस, रौवाहि, बारा तथा RABBIT NEPAL द्वारा प्रस्ताबित "एक ठाउ एक खरायो सहकारि अभियान" मार्फत जिल्ला जिल्लामा खरायो समुह हुदै खरायो सहकारि र खरायो सहकारि"अन्तरगत" खरायो संकलन केन्द्र सन्चालन गर्दै जाने गरि बजारिकरण, उत्पादन तथा बिचौलिया जस्ता चुनौति सामाधान गर्दै दुग्ध सहकारि र दुग्ध संकलन केन्द्र मोडेलमा नेपालमा खरायो उधोग स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वासका साथ बारा माइक्रो साकोसद्वारा प्रस्ताबित एक ठाउ एक खरायो सहकारि अभियान मार्फतखरायो पाल्न सबैलाई आव्हान गर्दछौ |

हेाटेलकेा डिस वासर देखी बेार्डिङकेा प्रिन्सिपल तथा " राषट्रीय शिक्षा सम्मान " तथा "राषट्रीय एग्रेा एवार्ड " पुरस्कारबाट सम्मानित" हुदै खरायेा किसान , सामाजिक उद्यमशिलता ( Social Entrepreneur ) सम्म !

खरायेा क्याफे ,खरायेा टावर हुदै KG Group केा Founder CEO सम्म , Green Birthday हुदै One Forest One District ( Green Project ) सम्म !

खरायेा अभियानलाइ साथ दिने यम बराल , डा.माहाबीर पुन देखी माहानायक राजेश हमाल सम्म !!!

कृपया येा भिडियेा हेर्नुहेाला   -    https://www.youtube.com/watch?v=OcM5EOvL3gA

 

खोर, बिउ, माउ, भेटेनरि, औसधि, घाँस-दाना, बजारिकरण, संकलन परामर्श इत्यादि सेवाको लागि हामिलाई सम्पर्क गर्नुहोस साथै खरायो संकलन केन्द्र संचालन गर्न इच्छुक ब्यक्तिले पनि सम्पर्क गर्नु होला | मो:९८०३५७२७५२

Subscribe our youtube channel

खरायोको मासु किन ? / Why rabbit Meat ?

Fact Sheet

rabbit(rabbit) lamb(lamb) chicken(chicken) pork(pork)
PROTIEN PERCENTAGE 21.8 15.7 20 11.9
FAT PERCENTAGE 4.5 27.7 17.9 45
SATURATED FAT GRAM(per 100g of fat) 25.4 52.1 32.7 40.2
CALORIES CAL PER 100G 120 165 135 165
CHOLESTROL 31 66 62 109
MOISTURE CONTENT(per water percentage) 27.9 55.8 67.6 42

Why Rabbit Meat

 • खरायोको मासु White Organic meat हो |

 • खरायोको मासुमा प्रसस्त प्रोटिन,क्यालसियम, फसफोरस, ओमेगा-३ र फ्याटि एसिड पाइने | (Rich in protien, calcium, phosphorous, omega-3 and fatty acid)

 • Fat cholrsterol, calorie कम भएको स्वस्थकर मासु |(Low fat, cholesterol and less calorie)

 • Soft, tender, juicy and tasty meat.

 • Daibetese,BP heart patient,बाथ, हाड, नशा, जोर्नि, युरिक एसिड, दम रोगिका लागि लाभदायक मासु |

 • Weight reduction and light diet

 • Pregnent women(गर्भवति) Breast feeding women(प्रसुति) को लागि |

 • Sports person, children, aged person,sick and weak person सबैको लागि उपयुक्त मासु |

 • सेकुवा, छोयला, म:म, भुटन चिल्लि परिकारको लागि खरायोको मासु |

Daniel Anderson

Rabbit mo:mo

rabbit mo:mo

Daniel Anderson

Rabbit Chhoyela

rabbit Chhoyela

Daniel Anderson

Rabbit bbq

rabbit bbq

Daniel Anderson

Rabbit Chilli

Rabbit Chilli

खरायो पालन किन ? / Why Rabbit Farming ?

 • फोहर व्यवस्थापनको लागि खरायो(Rabbit for waste management)


 • स्वस्थकर, White organic मासुको लागि खरायो (Rabbit for White organic meat)


 • प्राङ्गगारिक मलको लागि खरायो(Rabbit for composting)


 • आय आर्जन,उधमा रोजगारी तथा गरिवी न्युनिकरणको लागि खरायो(Rabbit for enterpreneurship and poverty reduction)


 • निर्यातको लागि खरायो(Rabbit for commercial production)


 • हस्तकला तथा छाला उपयोगको लागि खरायो(Rabbit for handicraft,skin,leather,fur,wool and garment fashion)


 • चल्ला बिउ माउको लागि खारायो (Rabbit for bredding)


 • एकदमै न्युन पुंजीमा माउ खरायो तथा खोर समेत खरायो उधोग सुरु गारि प्रति महिना रु २०,००० भन्दा माथि आम्दानी लिन सकिने(Rabbit for small cottage industry)


 • प्रयोगशालाको लागि खरायो(Rabbit for experiment)


 • pet तथा Therapy को लागि खरायो (rabbit for pet and stress Therapy)


 • हांस, बंगुर, माछा तथा लोकल कुखुराको प्राङ्गरिक दानाको लागि खरायो(Rabbit for organic feed for duck,pig,fish,local chicken)


 • औषधि मुलोको लागि खरायो(Rabbit for diabetes, BP, heart patient,बाथ, हाड, नशा जोर्नि, युरिक एसिड, दम)


 • सेकुवा, छायला, म:म, भुटन चिल्लि परिकरको लागि खरायो(Rabbit for BBQ, chhoyela, mo:mo, bhutan fry, Chilli)


 • शहरमा पनि पाल्न सकिने गाउमा पनि पाल्न सकिने विशेष ठूलो ठाउँ आवश्यक नपर्ने


 • चल्ला पनि किन्न नपर्ने, दाना पनि किन्न नपर्ने (Economic )


 • एक ठाउँ एक खरायो सहकारी अभियानले खरायो संकलन केन्द्र मार्फत बजारिकरण गरिने हुदा बजारको चुनौति नहुने


 • खरायो बजार / Rabbit Market

  Rabbit meat

  Order Now

  Rabbit breed

  Order Now

  Rabbit cage

  Order Now

  Rabbit grasses pallet mill

  Order Now

  Rabbit leathers

  Order Now

  Pet rabbit

  Order Now

  Rabbit veterinary

  Order Now

  Rabbit feed

  Order Now

  Rabbit manure

  Order Now

  खरायो संकलन तथा श्रोत केन्द्र / Rabbit Collection & Resource Center

   खरायेा सहकारी अभियान , बारा माइक्रेा साकेास रैावाही बारा , खरायेा बजार ( Rabbit Market ) तथा Rabbit Nepal ले संयुक्त रूपले नेपालमा एउटा नया उद्येागकेा रूपमा खरायेा उद्येाग स्थापित हुन सकेास भनी अभिप्रायले गाउदेखी केन्द्र राजधानी काठमाणडैा सम्म खरायेाकेा बिचैालीयारहीत बजारिकरण गर्नकेा लागि ७५ वटै जील्लामा ठाउ ठाउमा खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र तथा उपकेन्द्र संचालन गर्न अ।वश्यक भएकेा हुदा इच्छुक किसान , उद्मी , समुह , सहकारीले खरायेा संकलन तथा श्रेात केन्द्र वा उपकेन्द्र संचालन गर्नकेा लागि हामीलाइ ९८०३५७२७५२ वा  ९८६३६८०१३३ मा सम्पर्क गर्नुहेाला ।

  Read More

  खरायो सेकुवा क्याफे / Rabbit Meat Mart

  राषट्रीय भेला बारे जरूरी सुचना !
  मिति २०७३ मंसीर २५ गते शनिबारका दिन काठमाणडैामा खरायेा सहकारि अभियान अन्तर्गतका खरायेा किसानहरू ,खरायेा संकलन केन्द्र तथा उपकेन्द्रहरू लगायत प्रस्तावीत खरायेा सेकुवा क्याफे तथा Rabbit Meat Mart ब्यवसाय उद्येागमा लगानी गर्न इच्छुक संस्थापक शेयरहेाल्डरकेा राषट्रीय भेलामा उपस्थितिकेा लागि सुचना तथा अनुरेाध !!
  एक ठाउ एक खरायेा सहकारी अभियानद्वारा प्रस्तावित सबै खरायेा किसानहरूकेा शेयर रहने खरायेा सेकुवा क्याफे तथा Rabbit Meat Mart ब्यवसाय उद्येागमा लगानी गरी संस्थापक शेयरहेाल्डरकेा रूपमा शेयर लगानी गर्न इच्छुक खरायेा किसान , खरायेा संकलन केन्द्र , लगानीकर्ता समुह , सहकारी , कम्पनी सबैकेा…

  कौसी/छत खरायो पालन / Roof Top Rabbit

  के तपाइ अ।फनेा यतिकै खाली खेर गइरहेकेा छत कैाशी / Roof Top लाइ सदुपयेाग गर्दै कैाशी खरायेा पालन / Roof Top Rabbit Farming गरी महिनाकेा लाखैा अ।म्दानी गर्न चाहनु हुन्न् ?
  चल्ला पनि किन्न् नपर्ने , दाना पनि किन्न् नपर्ने ,किचेन घर,करेशाबारी वरपरकेा घासजन्य फेाहेार ब्वसथापन पनि हुने मात्रै हेाइन ,प्राङरीक मल पनि हुने ।
  यदि तपाइ पनि Roof Top Rabbit Farming गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहेास ।
  बजार , खेार , बीउ माउ ,तालीम , प्रबीधी सबै एकै छानामुनी एक ठाउ एक खरायेा सहकारी अभियानमा सम्पर्क…

  हाम्रो सम्पर्क / Contact us

  Switch to form

  Get in touch

  Rabbit Nepal


  Address:
  Main Farm - Rauwahi ,Bara Kalaiya Gadhimai
  Corporate/ Marketing Office - Koteshwor , Amarawatimarg , near Balkurami Pool Ringroad , Kathmandu
  Phone:
  9803572752, 9863680133
  Switch to Contact

  Send message